ข่าวสาร และ กิจกรรม


งานสัมนาเปิดตัว OSCAR 55 DYNAMIC 10-12-57

สัมนาเชิงปฏิบัติการ จ.เชียงใหม่ 15-9-56

สัมนาเชิงปฏิบัติการ จ.ขอนแก่น 29-9-56

อบรมการติดแก๊สรถยนต์ จ.พัทลุง 17 มิ.ย 54

ออกบุ๊ชที่ จ.อุดรธานี 13 พ.ค. 54

ดูงานที่ใต้หวัน 14-15 เม.ย.54

ทีมงานเที่ยวโปแลนด์ 19-24 มี.ค. 54

ดูงานที่ตุรกี 17-19 มี.ค. 54

เปิด ศูนย์บริการ พสิษฐ์คาร์เซอร์วิส จ.อุดรธานี