บทพิสูจน์ หม้อต้ม MAGIC III

    จากการผ่าพิสูจน์หม้อต้ม MAGIC 3 ทำให้เห็นได้ว่าหม้อต้ม MAGIC 3 ไม่ได้สวยเฉพาะภายนอก แต่งานด้านในของตัวหม้อต้มทำมาดีมากใช้งาน CNG เมื่อถอดประกอบหม้อต้ม จะเห็นได้ว่ามีความแม่นยำสุด และ เป็นหม้อต้มแบบลูกสูบคุมไดอะแฟรมทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงหอนของตัวหม้อต้ม และสามารถจ่ายแก็สได้หนักมากทางผู้นำเข้าได้ทดสอบ โดยติดตั้งชุดนี้ในรถ BENZ S-500 และ HUMMER หม้อต้มสามารถจ่ายได้ทันไม่มีปัญหา

ถอดเปิดหม้อต้มโดยหมุนตรงกลางของหม้อต้มทวนเข็มนาฬิกา
หม้อต้มจะถูกแบ่งเป็น 3 ชิ้นส่วนหลัก

เราสามารถถอดชุดท้องแก็สด้านล่างลงถังน้ำมัน หม้อต้มออกด้านชุดท้องแก๊ส
ชุดท้องแก็สโดยชั้นนอกของท้องแก็สจะอยู่ในถังน้ำ และจะมีคลีบแลกเปลี่ยน ความร้อน เพื่อทำให้แก็สเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอแก๊ส

เมื่อเราถอดไส้ของชุดแก็สออก จะเห็นช่อง ทางเดินแก๊สเข้าจากทางด้านล่างและออกมาเป็นเกลียววน
แก็สจากท้องแก็สจะถูกควบคุมการจ่ายโดยลูกสูบ และตัวลูกสูบจะถูกต่อกับแท่นไดอะแฟรมควบคุมการจ่ายแก๊ส

    หม้อต้ม MAGIC III นี้มีชุดซ่อม (Repareleit) สามารถเปลี่ยนชุดโอริงและไดอะแฟรมได้