ECU

ปฏิวัติวงการแก๊ส อีกครั้ง กับ Europegas OSCAR-N OBD CAN / S.A.S
  • เชื่อมต่อ OBD II หรือ OBD CAN สมบูรณ์  100% โดยไม่ต้องใช้กล่องแปลง
  • สามารถปรับตั้งการทำงานของ OBD ได้ (ไม่ใช่แค่เปิด-ปิด) เพื่อให้ได้การทำงานที่สมบูณณ์สูงสุด  ไม่ใช่การปรับให้ค่า LTFT เข้าใกล้ ค่า“0” เพียงอย่างเดียว
  • แม่นยำยิ่งขึ้น โดย เพิ่มระบบ ปรับจูนแก๊สอัตโนมัติ ( Real Auto Adaption)  ซึ่งกราฟแก๊ส จะปรับเข้าหา กราฟน้ำมันตลอดเวลา และ ระบบจะทำงานโดยทันที โดยไม่ต้องวิ่งเก็บค่า แก๊ส และน้ำมัน เพิ่มเติม เปรียบเสมือนมีช่างจูนประจำรถ ตลอดเวลา
  •  รองรับการตัดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการเพิ่ม รีเลย์ธรรมดาเพียงตัวเดียว (ไม่ต้องใช้ตัวตัดปั๊ม)
  • เมื่อเชื่อมต่อ OBD แล้วสามารถดึงค่า อื่นๆ ของเครื่องยนต์ขึ้มมาได้ เช่น อุณหภูมิเครื่องยนต์ (ETC) , ค่า อ๊อคสิเจน เซ็นเซอร์  ฯลฯ
  • สามารถบันทึกค่าต่างๆ ของกราฟในหน้า Oscilloscope ได้สูงสุด 30 นาที เพื่อ ใช้ในการวิเคราะห์ปํญหา