ศูนย์ติดตั้ง สงขลา , สตูล
ไบก๊าซไทยแลนด์ สาขาหาดใหญ่
ถ.จิรนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 081-6902927
 
 
อู่โหน่ง ออโต้ เซอร์วิส
31/17 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.074-231765 , 081-9592415
 
ภูเก็ตออโต้แก๊ส
19/24 หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 083-161-6789, 076-220-732-3
แฟ็กซ์ 076-263-688
 
วีพีหาดใหญ่คาร์แก็ส
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 074-223288 , 081-5996451
 
สตูลคาร์ก๊าซ
199 ม.1 ต.ควนโดน ถ.ยนตรการกำธร อ.ควนโดน จ.สตูล
โทร. 089-9754446 , 089-0906544