ศูนย์ติดตั้ง ปทุมธานี
Hybrid Energy
ศูนย์ติดตั้งแก๊ส(สำนักงานใหญ่)
ซ.รังสิตนครนายก67 เลียบคลอง3 ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทร.0-2990-8886,0-8580-00881
 
เมืองใหม่รวมช่าง
85,87 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร.089-1500660,089-1390660  029922307, 029921821-3
 
 
บริษัท ซีเอ็นจีออโต จำกัด
99/2 หมู่ 2 ถ.นนทบุรี-ปทุมธานี
ต.บางเบื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร. 0-2978-2058,0-2978-3075
089-6992595 , 084-2055898
 
บริษัทโอสุ เนเจอรัลแก๊ส จำกัด
1/9 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน ต. คลองหลวง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
086-9960975 (ปุ๋ย), 086-3892223 (ยศ), 02-5168643