ศูนย์ติดตั้ง ภาคเหนือ
VP Autotech
ติดตั้งแก๊ส LPG
68 ถ.ศรีปิงเมือง ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ. เชียงใหม่
โทร. 053-283565
 
 เอ.วี 4x4 เซอร์วิสช็อป
ติดตั้งแก๊ส LPG
129/4 ม.ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย
โทร. 0 53719295 0817646719
 
 
 ร้าน ยูการช่าง
ติดตั้งแก๊ส LPG
122/3 ถ. พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
โทร : 055-413314, 081-6758434
 
 
 เมืองทองเวิร์คช๊อป
ติดตั้งแก๊ส LPG
209/2 หมู่ 12 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
โทร : 054- 480354 (ช่างหลิน)
 
ลำปาง ออโต้แก๊ส
อู่มาตราฐานรับรองโดยกรมขนส่งทางบก
329 ถ.ไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมือง ลำปาง 5200
โทร. 081-3459125
 
สรุศักดิ์ เซอร์วิส
ติดตั้งแก๊ส LPG
251 ม.17 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร 054 432259 081-3865107
 
 
คุณาภัณฑ์เซอร์วิส
ติดตั้งแก๊ส LPG
9/4  หมู่ 1 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร 053-983275 ,081-2884955