ศูนย์ติดตั้ง นครราชสีมา , บุรีรัมย์ , สุรินทร์ , ศรีสะเกษ
มหานครรุ่งเรืองแก๊ส
อู่มาตราฐานรับรองโดยกรมขนส่งทางบก
426 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โทร. 044-253915 , 089-8444484
 
ร้าน ช่างนะ
อู่มาตราฐานรับรองโดยกรมขนส่งทางบก
193 หมู่ 1 ถนนปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร : 086-4696581
 
 
สุรินทร์ออโต้แก๊ส 
920/1, 920/2 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร : (044) 538-406
 
 
ปณชัย ออโต้แก๊ส(ภูตะวันเก่า)
อู่มาตราฐานรับรองโดยกรมขนส่งทางบก
999 ม.3 ถ.จิระ ต.อิสาร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โทร : 080-1230450
 
 
เดชาพลเซอร์วิส
104 ม.10 ถ.อุบล ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
โทร.086-7254121, 087-8738225
 
 
เอ็นเนอจี่ คาร์แก๊ส บุรีรัมย์
187 ม.9 บ้านยาว ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร.044 601 385 , 089-949 9323