ศูนย์ติดตั้ง กาฬสินธุ์ , เลย , สกลนคร , ร้อยเอ็ด
ร้านถูกและดี
อู่มาตราฐานรับรองโดยกรมขนส่งทางบก
25/1 ถ.กุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทร : 043-822269
 
 
สหมิตร NGV

28/2 ถ.มะลิวัลย์ ต. กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร. 0864599554
 
 
อู่ ต.เจริญทรัพย์
อู่มาตราฐานรับรองโดยกรมขนส่งทางบก
275/15 ถ.สกนนคร-กาฬสินธุ์ เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
โทร : 081-9758980
 
 
เจริญยนต์ อ้อโต้ เซอร์วิส
ศูนย์ติดตั้งแก๊ส
14 ม.5 ถ.สุริยเดชบำรุง (เยื้องเรือนจำร้อยเอ็ด) อ.เมือง ร้อยเอ็ด 
โทร. 085-6119014 , 043528119