ศูนย์ติดตั้ง อุบลฯ , อุดรฯ , ขอนแก่น , หนองคาย
ศูนย์บริการวิศวยนต์
อู่มาตราฐานรับรองโดยกรมขนส่งทางบก
908 หมู่ 10 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จ. อุบลราชธานี
โทร : 045-317618 , 081-7322069
 
พสิษฐ์ คาร์เชอร์วิส
อู่มาตราฐานรับรองโดยกรมขนส่งทางบก
1/47-48 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-239888 , 084-5167544
 
 
SV.พาวเวอร์เซฟ
อู่มาตราฐานรับรองโดยกรมขนส่งทางบก
149 ม.4 ถ.หนองคายโพนพิสัย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
โทร : 0 4241 2681
 
 
ศูนย์บริการพสิษฐ์คาร์ เซอร์วิส
อู่มาตราฐานรับรองโดยกรมขนส่งทางบก
469 ถ.รอบเมือง (หัวมุมสี่แยก หนองสำโรง) .เมือง จ.อุดรธานี  41000
โทร : 086-4586125
 
 
ขอนแก่นเฮงการช่าง
 
จ. ขอนแก่น
โทร. 081-6015800