EUROPEGAS OSCAR 55 DYNAMIC

ปฎิวัติวงการแก๊สอีกครั้ง โดย EUROPEGAS เป็น บริษัทแรกในวงการแก๊สรถยนต์ ที่ มีการติดตั้งระบบการปรับตั้งองศาการจุดระบิด หรือ
TAP( Timing Advance Processor) ไว้ในกล่อง ECU เดียวกับระบบแก๊สรถยนต์ ส่งผลให้มีการทำงานที่สมบูรณ์ สัมพันธ์ด้วยการควบคุมด้วย  ECU เพียงตัวเดียว
เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพกำลัง และความประหยัด ของเครื่องยนต์ สะดวกต่อการติดตั้ง โดย เป็นการรวม ชุดติดตั้ง Oscar N OBD CAN SAS กับ EG-Dynamic TAP ไว้ด้วยกัน

โดยมีคุณสมบัติต่างๆดังนี้

 • สามารถใช้ได้กับ เครื่องยนต์  3 และ 4 สูบ
 • สามารถทำงานปรับจูนตาม Fuel Trim หรือ OBD ได้ปกติ
 • สามารถเชื่อต่อ Oxygen Sensor ได้ 2 ตัว และ รองรับการตัดน้ำมันเชื้อเพลิงในตัว
 • สามารถวิ่งเพื่อสร้างกราฟ วัดกำลังของเครื่องยนต์ ทั้ง แรงม้า และ แรงบิดได้ โดยไม่ต้องขึ้น  Dynamometer
 • สามารถเพิ่มการจ่ายน้ำมันร่วมกันในขณะที่ใช้แก๊สได้ ในกรณีที่ต้องการกำลังสูงสุด
 • สามารถ Auto tune ได้เองตลอดเวลาโดยไม่ต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เพียงกดปุ่มสวิตช์ใช้งานแก๊สค้างไว้
 • สามารถจูนแก๊สได้สะดวกรวดเร็วขึ้นยิ่งขึ้น  โดย  ระบบ Tuning Wizard ใน ซอฟแวร์รุ่นใหม่
 • สามารถ สแกนสัญญาณ Crankshaft sensor ได้เกือบทุกรุ่นในท้องตลาด
 • สามารถปรับองศาจุดระเบิดของเครื่องยนต์ได้ ละเอียด ตาม รอบเครื่องยนต์  , TPS และ MAP
 • สามารถลบไฟรูปเครื่องได้เองอัตโนมัติ
 • สามารถยกเลิกการทำงานของระบบ TAP ได้ง่าย เพียงถอดฟิวส์ ของระบบTAP

 

รู้จัก OSCAR 55 DYNAMIC เทคนิคการปรับจูน OSCAR 55 DYNAMIC
   
DOWNLOAD โปรแกรมจูนแก๊ส : OSCAR 55 DYNAMIC
Manual                            : EN_EG-32_Avance_Configuration_Wizard_Quick_Start_Guide.pdf